Nyhetsbrev

Nr 02

Nyhetsbrev Mars 2024


Nytt spännande möte med forskare om Kost och demens.

Dietist och forskare Gerd Faxén-Irving

14 maj 15.00-17.00 i Kristinehovs malmgård, Kristinehovsgatan 2

Ett föredrag av vår medlem och internationellt verksamma forskare Gerd Faxén-Irving som kommer att tala om de senaste rönen kring dietens betydelse för våra kognitiva funktioner

Anmäl dig till: anhorigstockholm@gmail.com

Nr 01

Nyhetsbrev Januari 2024Januari 2024

Nr 05

Nyhetsbrev December 2023


Som ni såg bytte vi datum för mötet om Anhörigstöd och Anhörigas Behov. Det kommer nu att äga rum torsdagen 1 februari kl. 15.00-17.00 på Kristinehovs Malmgård. Vi hoppas få se både medlemmar och anhörigkonsulenter där. Det blir ett tillfälle att ta del av nya rön och utbyta en del tankar. Se mer nedan!

December 2023

Nr 04

Nyhetsbrev Oktober 2023


Vi har inte hört av oss på ett tag, men arbetar intensivt. Det var inte möjligt att genomföra rundringningen i somras som utlovat. Vi hoppas i stället på att du vill komma till våra mötestillfällen under hösten. 

Oktober 2023

Nr 03

Nyhetsbrev Juni 2023

 

Det har varit lite knalt med nyhetsbreven, men det betyder inte att inget har hänt. Vi arbetar träget vidare med att bygga nätverk med andra föreningar och ta del av den information vi bombarderas av från olika håll. Positivt är förstås att anhörigfrågan lyfts i många olika sammanhang, men betyder det att stora förändringar är på väg? Det försöker vi undersöka. Vi har kontaktat vårt nya äldre- och kulturborgarråd Torun Boucher och väntar på att få tid för ett möte. Vi kommer även kontakta socialborgarrådet Alexander Ojanne.

Juni 2023

Nr 02

Nyhetsbrev Mars 2023

 

Den 14 mars hade ett stort antal av våra medlemmar anmält sig för att lyssna på ett föredrag av Barbro Westerholm om ålderism. När vi tog kontakt med henne i höstas hade hon fullt upp, sa att hon gärna ville komma och prata med oss om både ålderism och om att vara anhörig.

Hennes död är en förlust men också en påminnelse om vad en modig människa kan åstadkomma. Hennes arbete för rättvisa och tolerans, hennes effektivitet, värme och klokhet var en sällsam kombination och vi kan bara vara tacksamma för hennes livsgärning.


Mars 2023

Nr 02

Nyhetsbrev Mars 2023

 

Den 14 mars hade ett stort antal av våra medlemmar anmält sig för att lyssna på ett föredrag av Barbro Westerholm om ålderism. När vi tog kontakt med henne i höstas hade hon fullt upp, sa att hon gärna ville komma och prata med oss om både ålderism och om att vara anhörig.

Hennes död är en förlust men också en påminnelse om vad en modig människa kan åstadkomma. Hennes arbete för rättvisa och tolerans, hennes effektivitet, värme och klokhet var en sällsam kombination och vi kan bara vara tacksamma för hennes livsgärning.


Mars 2023

Nr 01

Nyhetsbrev Januari 2023

 

Sedan senaste nyhetsbrevet har vi firat den första ”normala” julen på länge och det har blivit ett nytt år. Vårt nyårslöfte i anhörigföreningen är att jobba ännu hårdare för att förbättra villkoren för anhöriga. När allting annat i världen går i moll tycker vi att det går framåt för anhöriga. Vi har nu en nationell anhörigstrategi, vi har ett anhörigprogram som gäller hela Stockholms Stad, ett nätverk av anhörigkonsulenter och ett ökat medvetande på alla plan för anhörigas behov. 


Januari 2023

Nr 54

Nyhetsbrev December 2022

 

Mötet om anhörigas behov som hölls i oktober under ledning av Gunilla Matheny ledde till nya tankar och strategier precis som vi hade hoppats och bekräftade styrelsens känsla av att arbeta i rätt riktning.Det är inte bara en utvidgning av vårt verksamhetsområde som sker utan även fler kategorier av anhöriga som ansluter sig.

December 2022

Nr 53

Nyhetsbrev Oktober 2022

 

Jag börjar med att hälsa våra nya medlemmar välkommna! Vi hoppas få träffa er på nästa medlemsmöte!

Oktober 2022

Nr 52

Nyhetsbrev Maj 2022

 

Nu verkar det vara full fart igen. Snart kanske vi glömt den här tiden med pandemin, som verkade så
oändlig!


Men förhoppningsvis har vi lärt oss lite mer om hur saker och ting fungerar!

Maj 2022

Nr 51

Nyhetsbrev Februari 2022

 

Nytt år, nya tag! Vi har lärt oss väldigt mycket under den här pandemin och måste bygga vidare på alla erfarenheter. På grund av smittspridningen har vi flyttat vårt Årsmöte och mötet med socialborgarrådet Jan Jönsson till tisdagen 5 april med förhoppning om att vi då ska kunna mötas fysiskt. Vi kommer att fortsätta iaktta försiktighet och hålla avstånd. När Kallelsen till mötet går ut kommer vi därför be er meddela om ni kan vara med så att vi har antalet under uppsikt. 

Februari 2022

Nr 50

Nyhetsbrev December 2021

 

Sedan vi senast hörde av oss har vi arbetat med att förbereda samarbeten med andra grupper under det kommande året för att synliggöra anhöriga. Socialborgarrådet Jan Jönsson  från Stockholms Stad kommer och pratar med oss tiddagen den 5 april. Det sker i samband med vårt årsmöte. Vi hade ju ett alldeles nyligen invänder ni kanske, men det årsmötet var försenat med ett drygt halvår  på grund av pandemin.

Nu är vi tillbaks i fas. Så lägg in datumet i era kalendrar! 

December 2021

Nr 49

Nyhetsbrev Oktober 2021

 

Nu har vi haft årets årsmöte och genomfört vår namnändring till Anhörigföreningen i  Stockholm. Tack för att så många av er fyllde i röstningsblanketterna och skickade  tillbaks dem! Det känns bra att förändringen har ert stöd! 

Oktober 2021