Vill du bli medlem?

Medlemsavgift: 100 kr/år

Plusgiro: 17 46 26-2


Som medlem får du inbjudningar till våra evenemang och regelbundna nyhetsbrev. Du blir också automatiskt medlem av Anhörigas Riksförbund och erhåller tidningen Vi Anhöriga fyra gånger om året. Riksförbundet erbjuder också tillgång till juridisk hjälp och ger allmän rådgivning på Anhöriglinjen.


På Anhörigas Riksförbunds hemsida www.anhorigasriksforbund.se hittar du också användbar information. 

Fyll i formuläret nedan om du vill bli medlem!